Giảm giá!
  • HDKL
  • HDKL
  • HẠT HOA
  • HOA

HOA HƯỚNG DƯƠNG KHỔNG LỒ F1

65,000  55,000 

0 trên 5

QUY CÁCH : 30 HẠT / GÓI

ĐƯỜNG KÍNH HOA: 30 – 50CM (THU ĐƯỢC KHOẢNG 300 HẠT)

THU HOẠCH : SAU 1,5 – 2 THÁNG

Quy cách: 30 hạt / 1 gói

Thời gian: Trồng quanh năm

Nhiệt độ thích hợp: 15 -35 * c

Thời gian thu hoạch : 1.5 – 2 năm

Chiều cao cây: 2,5 mét

Đường kính hoa: 30 – 50cm (thu được khoảng 300 hạt)


HƯỚNG DƯƠNG


HDKL


HẠT HOA


HOA